รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ติดต่อ 076-211959 ต่อ 1400
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
  • บริการออนไลน์

STARDY

webservice

book

CALCULATER

ohec

curriculum

graduate_guide

graduate_02