a7f4220debd56f6a9630663235912fb6 M

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ------->> http://regisgraduate.pkru.ac.th/index.php

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิตและตอบแบบสอบถาม
  1. นำ Account (User Name และรหัสผ่าน) ที่ใช้กับระบบบริการการศึกษา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ โดย User Name ที่ใช้คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา และรหัสผ่านจะเป็น หมายเลขประจำตัวประชาชน

2. หลังจากที่ Login เข้าระบบแล้ว จะแสดงข้อมูลพื้นฐานให้เลือกคลิกที่ข้อการตอบแบบสอบถาม

3. ให้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง

4. เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ แล้วให้คลิกปุ่ม "Submit" เป็นอันเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม

 

กำหนดการ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
9 พฤศจิกายน 2560  
  09.00 – 13.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จน
  14.00 – 17.00 น. พิธีปฐมนิเทศ (เวลา 14.00 น. บัณฑิตเข้าศูนย์ประชุมใหม่โดย พร้อมกันทุกคน)
  17.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตรับชุดครุย ณ ห้องประชุม 4 ใต้ศูนย์ประชุม
10 พฤศจิกายน 2560  
  08.30 – 16.30 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
  18.30 น. บัณฑิตใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11 พฤศจิกายน 2560  
  08.30 – 11.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
  12.00 – 16.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดแถวใต้ศุนย์ประชุม เพื่อซ้อมโหลดบัณฑิต
12 พฤศจิกายน 2560  
  07.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดแถวใต้ศูนย์ประชุม
  08.30 – 13.00 น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่
14 พฤศจิกายน 2560  
    พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคแรก)
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ ( ประกาศ เมื่อ 16/10/2560)
  • บริการออนไลน์

STARDY

webservice

book

CALCULATER

ohec

curriculum

graduate_guide

graduate_02