43

กำหนดการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

 

  • บริการออนไลน์

STARDY

webservice

book

CALCULATER

ohec

curriculum

graduate_guide

graduate_02