ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ   ดาวน์โหลด
ใบสมัคร  ดาวน์โหลด
ระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา  ดาวน์โหลด

 

mscdt

  • บริการออนไลน์

STARDY

webservice

book

CALCULATER

ohec

curriculum

graduate_guide

graduate_02